ECLI:NL:GHARL:2018:1941

Datum: 27-02-2018

Onderwerp: Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Uitleg bij huwelijksvoorwaarden geregelde verrekenverplichting. Vermenging erfenissen en schenkingen op bankrekening. Belastinglatenties in verband met uitkering of afkoop polissen. Te verrekenen vermogen omvat niet de rekening-courantschuld (waarmee kosten gezamenlijke huishouding zijn betaald).

Ga naar uitspraak