Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:6140

Datum: 27-07-2016

Onderwerp(en): Intrekkingsmogelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Ontbindingsverzoek werknemer na 2 jaar ziekte. Als de werknemer na ommekomst van de loondoorbetalingstermijn geen stappen onderneemt om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen, is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Ten overvloede wordt overwogen dat, indien het verzoek van de werknemer om toekenning van de transitievergoeding wordt geweigerd, aan die werknemer ook de gelgenheid moet worden geboden zijn verzoek in te trekken.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: