Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2023:2608 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2023

ECLI:NL:GHARL:2023:2608

Datum: 27-03-2023

Onderwerp: Devolutieve werking hoger beroep

Overige onderwerpen: Procedurele perikelen rondom ontslag op staande voet

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Wwz. Ontslag op staande voet. Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst (voordat kantontrechter oordeelt over ontslag op staande voet). Procesrechtelijke perikelen rond deelbeschikking kantonrechter (deels tussenbeslissing, deels eindbeslissing), ontvankelijkheid appel, betekenis in appel van voorwaardelijke ontbinding (als voorwaarde niet wordt vervuld), gezag van gewijsde, (tijdigheid) switch in hoger beroep. Het hof verwerpt preliminaire verweren. Bewijsopdracht. Werkgever dient (eerste) ontslaggrond te bewijzen, en tevens dat de ontslaggronden niet cumulatief golden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline