Hoge Raad 12 april 2024 Rechtbank Overijssel 10 april 2024 Rechtbank Amsterdam 27 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 26 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2023:1772 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2023

ECLI:NL:GHARL:2023:1772

Datum: 28-02-2023

Uitspraak naam: waarin het Hof oordeelde, dat, het herijken van afspraken gedurende de uitvoering van de overeenkomst geen afstand van recht oplevert ten aanzien van de oorspronkelijke afspraken, zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Onderwerp: Broncode

Overige onderwerpen: Auteursrecht op software

Rechtsgebiedenregister: Informatierecht, Privacyrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Eiser heeft al vrijwilliger software ontwikkeld voor gedaagde. Aan die samenwerking is een einde gekomen. Op enig moment heeft gedaagde de computer waarop haar server draaide laten formatteren en vervolgens verkocht. Eiser wil dat gedaagde hem de broncode van de door hem ontwikkelde software afgeeft en, wanneer dat niet meer mogelijk is, dat gedaagde hem schade vergoedt die hij daardoor lijdt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Judith Vieberink

Senior Associate Eversheds Sutherland

mr. Ernst-Jan Louwers

advocaat Louwers IP&Tech Advocaten