Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2024:2191 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024

ECLI:NL:GHARL:2024:2191

Datum: 28-03-2024

Onderwerp: Perspectiefbesluit

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Avdr.nl


Het hof verklaart de ouders niet-ontvankelijk voor zover hun verzoeken zien op (de vernietiging van) het perspectiefbesluit. Het hof kan het perspectiefbesluit niet vernietigen of bekrachtigen. Het hof kan en zal het perspectiefbesluit alleen betrekken in het oordeel, voor zover dat relevant is voor het oordeel over de verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing. De overwegingen van het hof over het perspectiefbesluit hebben in dat kader een voorlopig karakter. Het hof is van oordeel dat de machtiging tot uithuisplaatsing nog steeds noodzakelijk is. De ouders erkennen allebei dat ze de kinderen op dit moment niet thuis kunnen opvoeden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Laura Goei

eigenaar JBX juridisch advies en training senior jurist bij Stichting Jeugdbescherming west in Den Haag