Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2022:10233 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2022

ECLI:NL:GHARL:2022:10233

Datum: 29-11-2022

Onderwerp: Legitieme en schenking

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nlErfrecht. Schenking. Vaststelling legitieme portie met inachtneming schenking.
Erflater heeft in zijn laatste testament twee van zijn drie kinderen onterfd en het derde kind als enig erfgenaam benoemd.
Na zijn laatste testament heeft hij ten behoeve van zijn derde kind (en enig erfgenaam) een schuldbekentenis ondertekend waarin hij zich schuldig verklaart tot betaling voor door haar aan hem verleende zorg in de afgelopen jaren.
Die schuld is gebaseerd op 25 uur bijstand à € 25,- per uur.
Het hof acht de vergoeding bovenmatig en kennelijk ook bedoeld om de legitieme portie van de onterfde kinderen te beperken.
De beloning wordt daarom voor een deel als schenking/gift beschouwd, die bij de bepaling van de legitieme portie als zodanig meegenomen moet worden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht