Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 juni 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:5533

Datum: 03-06-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Pleegouders

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Verzoek om toestemming tot overplaatsing van de minderjarige naar een ander pleeggezin ex artikel 1:265i BW. Toetsingskader.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: