Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 maart 2015

ECLI:NL:GHARL:2015:1507

Datum: 03-03-2015

Onderwerp(en): Loon van zieke wn die gedetineerd is

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Zieke werkneemster, die vervolgens wordt gedetineerd, maakt in kort geding aanspraak op (door)betaling van het loon door de werkgever.