Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 december 2013

ECLI:NL:GHARL:2013:9942

Datum: 31-12-2014

Onderwerp(en): Legitieme | Informatie aan legitimaris

Inlichtingen verschaffen aan legitimaris en aan legataris.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: