Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:2686

Datum: 31-03-2020

Onderwerp(en): Bewindvoerder en executeur schadeplichtig door tekortschieten in goede zorg

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 6:101 BW, Art. 4:161 BW, Art. 4:164 lid 2 BW, Art. 4:178 lid 2 BW, Art. 6:109 BW