ECLI:NL:GHARL:2020:2686

Datum: 31-03-2020

Onderwerp: Bewindvoerder en executeur schadeplichtig door tekortschieten in goede zorg

Overige onderwerpen: Schadestaatprocedure

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 6:101 BW, Art. 4:161 BW, Art. 4:164 lid 2 BW, Art. 4:178 lid 2 BW, Art. 6:109 BW

Vindplaats: Extern

Ga naar uitspraak