Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2016

ECLI:NL:GHARL:2016:2655

Datum: 04-04-2016

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Hof: Kantonrechter heeft terecht het verzoek van werkgeefster om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de g-grond (ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding) toegewezen. Verzoek van werkneemster tot herstel afgewezen. Verzoek van werkneemster tot toekenning billijke vergoeding afgewezen. Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgeefster.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: