Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2024:2255 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024

ECLI:NL:GHARL:2024:2255

Datum: 05-04-2024

Onderwerp: Onafhankelijk inschrijven

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Aanbesteding. Aanbesteding van de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht voor het Wmo-vervoer, OV-vangnetvervoer en leerlingenvervoer. De commissie die de kwaliteit van de inschrijvingen beoordeelde, heeft een fout gemaakt bij het vaststellen van de scores van de inschrijvers. De Opdrachtgever heeft besloten een herbeoordeling te laten plaatsvinden met een nieuwe beoordelingscommissie. Daartegen zijn een aantal inschrijvers opgekomen met het argument dat een herbeoordeling niet meer mogelijk is en dat de opdracht moet worden heraanbesteed. Noot en Connexxion stellen verder dat Trevvel, ZCN en Willemsen-De Koning moeten worden uitgesloten omdat zij met elkaar verbonden zijn. Net als de voorzieningenrechter oordeelt het hof dat de herbeoordeling toelaatbaar is en dat voldoende aannemelijk is geworden dat de drie bedoelde partijen onafhankelijk en autonoom hebben ingeschreven. Trevvel kon als tussenkomende partij in eerste aanleg in incidenteel hoger beroep tegen de Opdrachtgever gerichte grieven aanvoeren tegen het vonnis.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Bert Lejeune

partner Paulussen Advocaten NV