Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 april 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:2840

Datum: 07-04-2020

Onderwerp(en): Verzoek om machtiging verwerping nalatenschap niet-ontvankelijk door overschrijding driemaandstermijn

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 4:192 lid 2 BW, Art. 4:193 BW