Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:1211

Datum: 07-02-2019

Onderwerp(en): Vader zonder gezag belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 798 lid 1 Rv., Art. 8 EVRM, Art. 1:265b BW, Art. 1.1 JW

Machtiging uithuisplaatsing. Vader zonder gezag als belanghebbende aangemerkt. 798 lid 1 Rv.