Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 januari 2020

ECLI:NL:GHARL:2020:132

Datum: 07-01-2020

Onderwerp(en): Proportionaliteit

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur woonruimte. Ontbinding op grond van artikel 7:231 lid 2 BW na een besluit tot sluiting van de woning door de burgemeester wegens overtreding van artikel 13b Opiumwet.

Onduidelijk is wat de kantonrechter in een bodemprocedure zal vinden van de proportionaliteit van de ontbinding: er is maar een kleine hoeveelheid drugs gevonden en twee telefoons die in een drugsnetwerk werden gebruikt. De advocaat in de zaak voor de bestuursrechter mag het dossier pas sinds kort inzien, omdat stukken eerder geheim werden gehouden. Gelet op de bij de ontruiming betrokken belangen van partijen de huurders zijn analfabeet, zijn op leeftijd, woonden al meer dan 30 jaar in de woning toen deze door de burgemeester werd gesloten en zijn nu dakloos ziet het hof onvoldoende grond om in kort geding de ontruimingsvordering toe te wijzen en ziet het voldoende aanleiding om Mitros te veroordelen om de huurwoning voorlopig weer aan het echtpaar [appellanten] in gebruik te geven.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: