Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 maart 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:2278.

Datum: 07-03-2018

Onderwerp(en): Transitievergoeding - termijn

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wwz. Werkneemster heeft eigen ontbindingsverzoek, dat door de kantonrechter was toegewezen zonder toekenning van een vergoeding, ingetrokken en stelt hoger beroep van voorwaardelijk ontbindingsverzoek van werkgever. Hof oordeelt dat kantonrechter terecht dat verzoek op de g-grond heeft toegewezen. In eerste aanleg heeft werkneemster geen verzoek om toekenning van een billijke vergoeding ex artikel 6:671b lid 8 sub c BW gedaan. Een zelfstandig verzoek daartoe kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: