Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 februari 2017

ECLI:NL:GHARL:2017:923

Datum: 08-02-2017

Onderwerp(en): Werkgever niet ernstig verwijtbaar

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

WWZ-zaak. Mondelinge dreigementen gedaan in emotionele toestand als gevolg van moeizaam re-integratietraject. Terechte ontbinding op de g-grond. Ontbinding op de e-grond afgewezen. Verzoek om toekenning billijke vergoeding afgewezen. Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: