Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2013

ECLI:NL:GHARL:2013:5012

Datum: 09-07-2013

Onderwerp(en): Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2013 | Mag verhuurder opschorten

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Beroep van verhuurder op retentierecht op roerende zaken van de huurders faalt. De verhuurder heeft de zaken niet rechtsgeldig onder zich gekregen door lopende de huurovereenkomst de sloten van het gehuurde te verwisselen en de huurders de toegang

tot het gehuurde te ontzeggen.

Spreker(s)

mr.-Frank-van-der-Hoek-.jpg
mr. Frank van der Hoek

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel