Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHARL:2021:2423 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2021

ECLI:NL:GHARL:2021:2423

Datum: 09-03-2021

Onderwerp: Afgekocht pensioen en verevening

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Afgekochte in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten vallen niet onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (: Wvps) van verrekening van pensioen op grond van de Wvps kan dan geen sprake zijn.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht