Gerechtshof Den Haag 12 april 2017

ECLI:NL:GHDHA:2017:1796

Datum: 12-04-2017

Uitspraak naam: De Vegt / De Smelthe

Onderwerp(en): Tussentijds hoger beroep

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Ontvankelijkheid. Deelbeschikking. Het incidenteel appel gericht tegen zowel einduitspraak (partneralimentatie) als tussenuitspraak (vermogensrechtelijke afwikkeling), leidt - gelet op het belang van een doelmatige procesvoering - tot ontvankelijkheid van het principaal appel dat alleen was gericht tegen de tussenuitspraak. Door intrekking ter zitting van de grief in het incidentele appel tegen de partneralimentatie moet worden teruggegrepen op de hoofdregel van artikel 358 lid 4 Rv. Dit brengt mee dat appellant alsnog niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn hoger beroep. Tegen een tussenuitspraak kan immers niet eerder dan bij de einduitspraak hoger beroep worden ingesteld.

Spreker(s)

Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: