Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Rotterdam 17 november 2023 Hoge Raad 10 november 2023 Rechtbank Amsterdam 8 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2021:47 Gerechtshof Den Haag 12 januari 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:47

Datum: 12-01-2021

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: LegalFlix

Erfrecht; geschil tussen erfgenamen. Kunnen gevolmachtigde erfgenamen verantwoordelijk worden gehouden voor aanzienlijke vermogensdaling van het vermogen van erflaatster tijdens haar leven? Onrechtmatige daad jegens erfgenaam die als legatimaris en schuldeiser van de nalatenschap van erflater door onttrekkingen door de gevolmachtigden schade heeft geleden.

Ga naar uitspraak