Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 april 2024 Rechtbank Gelderland 17 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2024 Rechtbank Limburg 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2022:2255 Gerechtshof Den Haag 13 oktober 2022

ECLI:NL:GHDHA:2022:2255

Datum: 13-10-2022

Onderwerp: De executeur in het gevang?

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nlVeroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden en tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis ter zake van
opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij opdracht heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd en medeplegen van verduistering, meermalen gepleegd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht