Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2020:857 Gerechtshof Den Haag 14 april 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:857

Datum: 14-04-2020

Onderwerp: Devolutieve werking hoger beroep

Overige onderwerpen: Devolutieve werking hoger beroep arbeidsrecht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Arbeidsrecht; werkgever spreekt oud-werknemer aan op meerdere overtredingen van een concurentiebeding dat diverse verboden omvat; vraag of beding haar gelding heeft verloren ivm functiewijziging; reikwijdte 'AVM-arresten'; stelplicht; twee-conclusieregel

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline