Gerechtshof Den Haag 14 juli 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:1218

Datum: 14-07-2020

Onderwerp(en): Reciprociteitsvereiste

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele eigendom; auteursrecht en slaafse nabootsing. Geniet de Eames DSW-stoel in Nederland en België auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst? Toepassing van materiële-reciprociteitstoets in art. 2 lid 7 Berner Conventie (toegepaste kunst). Toepassing Amerikaans auteursrecht betreffende toegepaste kunst (US Supreme Court: Star Athletica v. Varsity Brands). Voorts materiële-reciprociteitstoets in art. 7 lid 8 Berner Conventie (duurvergelijking); art. 3 TRIPs-Overeenkomst; art. 2 Verdrag van Parijs; Richtlijn 2006/116 en Sony/Falcon-arrest HvJ EU. Slaafse nabootsing naar Nederlands en Belgisch recht.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: