Gerechtshof Den Haag 16 augustus 2017

ECLI:NL:GHDHA:2017:2957

Datum: 16-08-2017

Onderwerp(en): Ruimschoots art.4:202 BW

Erflater heeft executeur benoemd en de nalatenschap is beneficiair aanvaard. Ruimschoots saldo ?

Hangende de afwikkeling van de nalatenschap blijkt dat de goederen van de nalatenschap niet meer ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen (art.4:202 lid 1 letter a BW). Deze uitzondering op de vereffeningsplicht is dan niet meer van toepassing en de taak van de executeur is op grond van artikel 4:149 lid 1 letter d BW geëindigd

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel