Rechtbank Midden-Nederland 10 januari 2024 Rechtbank Noord-Holland 9 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Rechtbank Overijssel 14 december 2023 Rechtbank Overijssel 27 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2021:220 Gerechtshof Den Haag 16 februari 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:220

Datum: 16-02-2021

Onderwerp: Motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Mededingingsprocedure met onderhandeling. Grossmann-verweer verworpen. Gunningssystematiek niet onverenigbaar met mededingingsprocedure. Onvoldoende aannemelijk dat onjuiste informatie is verstrekt door winnende inschrijver (artikel 2.113a Aw).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)