Gerechtshof Den Haag 16 februari 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:220

Datum: 16-02-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Motiveringsplicht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Mededingingsprocedure met onderhandeling. Grossmann-verweer verworpen. Gunningssystematiek niet onverenigbaar met mededingingsprocedure. Onvoldoende aannemelijk dat onjuiste informatie is verstrekt door winnende inschrijver (artikel 2.113a Aw).

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: