Gerechtshof Den Haag 17 april 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:1467

Datum: 17-04-2018

Onderwerp(en): bewijsvermoeden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Toepassing artikel 1:141 lid 3 BW in het kader van de volstorting van aandelen bij de oprichting. Verkrijging daarvan niet gefinancierd uit overgespaarde, niet verrekende inkomsten. Verrekening van niet-uitgekeerde winsten niet aan de orde, nu onder het inkomensbegrip niet de winst uit onderneming moet worden begrepen. Haviltex.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Den Haag 17 april 2018

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: