Gerechtshof Den Haag 17 april 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:1467

Datum: 17-04-2018

Onderwerp(en): Het inkomensbegrip

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Toepassing artikel 1:141 lid 3 BW in het kader van de volstorting van aandelen bij de oprichting. Verkrijging daarvan niet gefinancierd uit overgespaarde, niet verrekende inkomsten. Verrekening van niet-uitgekeerde winsten niet aan de orde, nu onder het inkomensbegrip niet de winst uit onderneming moet worden begrepen. Haviltex.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: