Gerechtshof Den Haag 17 september 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:2799

Datum: 17-09-2019

Onderwerp(en): Medehuur

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Kort geding. Verbreking samenleving. In geschil wie bij wijze van ordemaatregel in de gegeven situatie het gehuurde moet verlaten en wie daarin mag blijven. Belangenafweging. Voorts in geschil betaling huur/lasten.