Gerechtshof Den Haag 18 december 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:3710

Datum: 18-12-2018

Onderwerp(en): Griffierecht

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wgbz; verzet ongegrond verklaard. Griffierecht op basis van financieel belang van de zaak. Correspondentie met Rechtspraak Servicecentrum vormt geen aanleiding voor ander oordeel. Het is aan het hof om de hoogte van het te heffen griffierecht te bepalen.

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel