ECLI:NL:GHDHA:2022:103

Datum: 19-01-2022

Onderwerp: Curatele, bewind en mentorschap

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern


Ondercuratelestelling. Alleen de persoon van de curator is in hoger beroep nog in geschil. In het levenstestament is een uitdrukkelijke voorkeur uitgesproken voor de zoon als curator, mocht een curatele worden ingesteld. Ondanks moeizame familieverhoudingen is het hof van oordeel dat in dit geval die uitdrukkelijke voorkeur moet worden gevolgd.

Ga naar uitspraak