Gerechtshof Den Haag 19 juni 2013

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA4010

Datum: 19-06-2013

Onderwerp(en): Wat behoort tot het te verrekenen vermogen

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:136 BW

Niet nagekomen periodiek verrekenbeding. Wat behoort tot het te verrekenen vermogen; artikel 1:136 lid 1 BW: rente en aflossing financiering betaald uit ongedeelde overgespaarde inkomsten; reikwijdte bewijsvermoeden van artikel 1:141 lid 3 BW; belastinglatentie; rekening-courantschuld op grond van redelijkheid en billijkheid betrokken in de verrekening; afstorting dekkingsvermogen in het kader van pensioenverevening.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel