Gerechtshof Den Haag 19 juni 2013

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA4010

Datum: 19-06-2013

Onderwerp(en): Rente

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 1:136 BW

Niet nagekomen periodiek verrekenbeding. Wat behoort tot het te verrekenen vermogen; artikel 1:136 lid 1 BW: rente en aflossing financiering betaald uit ongedeelde overgespaarde inkomsten; reikwijdte bewijsvermoeden van artikel 1:141 lid 3 BW; belastinglatentie; rekening-courantschuld op grond van redelijkheid en billijkheid betrokken in de verrekening; afstorting dekkingsvermogen in het kader van pensioenverevening.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: