Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:3968

Datum: 02-10-2019

Onderwerp(en): Afrekenen, tenzij schuld

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Clausule in huwelijkse voorwaarden naar Iraans recht. Voorwaarde waaronder de vrouw aanspraak kan maken op de helft van het tijdens het huwelijk verworven vermogen – dat zij niet degene is die de echtscheiding verzoekt en de echtscheiding niet het gevolg is van het falen van de vrouw in haar huwelijkse plichten – wordt wegens strijd met de openbare orde buiten toepassing gelaten.