Gerechtshof Den Haag 21 november 2017

ECLI:NL:GHDHA:2017:3509

Datum: 21-11-2017

Onderwerp(en): Samenwonen en vergoedingsrechten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Einde samenleving. Woning uitsluitend eigendom van de man. Verbouwing van die woning betaald door de moeder van de vrouw of de vrouw. Vergoedingsrecht? Boek 3 titel 7 BW niet van toepassing in dit geval: geen eenvoudige gemeenschap. Niet vast te stellen of, en zo ja welke afspraken partijen gemaakt hebben. Ook artikel 1:87 BW niet van toepassing op samenwonenden. Ook aanvulling rechtsgronden via artikel 25 Rv met ongerechtvaardigde verrijking biedt geen soelaas, omdat gesteld noch gebleken is van verrijking aan de kant van de man. Vonnis vernietigd en de vordering tot vergoeding afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: