ECLI:NL:GHDHA:2015:2994

Datum: 21-10-2015

Onderwerp: Periodiek verrekenbeding

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

De vrouw moet zelf stellen wat de hoogte is van het bedrag dat de man uit hoofde van het niet uitgevoerde periodieke verrekenbeding verschuldigd is. Het is niet de rechter die de hoogte van het te verrekenen bedrag vaststelt. Als de vrouw onvoldoende inzicht heeft in de omvang van het te verrekenen bedrag kan zij op grond van art 671-676 en 679 Rv verzoeken om een bevel tot boedelbeschrijving.

Ga naar uitspraak