Vordering tot loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid; voor het recht op loon bij arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 7:629 BW is in beginsel niet vereist dat de werknemer zich bij de werkgever ziek meldt; van de werknemer kan in het onderhavige geval in redelijkheid niet worden gevergd om een verklaring van een uwv-deskundige bij zijn loonvordering te voegen (art. 7:629a lid 2 BW), gelet op de (herhaalde) weigering van het uwv tot het afgeven van een dergelijke verklaring en de door de werknemer overgelegde medische informatie betreffende zijn arbeidsongeschiktheid.

Spreker(s)

Ben-van-Meurs-800x600.jpg
mr. Ben van Meurs

advocaat KampsVanBaar Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: