Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 11 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHDHA:2019:172 Gerechtshof Den Haag 22 januari 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:172

Datum: 22-01-2019

Onderwerp: Huwelijkse voorwaarden in concreto

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl

Einde samenleving. Beding dat de man de vrouw voor ieder jaar dat de samenleving duurt een bedrag zal betalen. Artikel 3:40 BW. Beding is ongeoorloofd, mede nu de vrouw heeft verklaard dat de strekking was een zodanig hoog bedrag te verbinden aan het beëindigen van de samenleving dat de man dit nooit zou kunnen betalen en bij de vrouw zou blijven. Beding verdraagt zich ook niet met artikel 8 EVRM. Chinese achtergrond van partijen doet daar niet aan af, mede nu Nederlands recht van toepassing is verklaard.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht