ECLI:NL:GHDHA:2019:3208

Datum: 22-11-2019

Onderwerp: Conclusie P-G bij de Hoge Raad van 24 april 2020; ECLI:NL:PHR:2020:412 (104 pag.)In procedure van 24 verzoekers tegen de staat der Nederlanden n.a.v. uitspraak GerechtshofDe voorzieningenrechter heeft de Staat bevolen om zich in te spannen (en niet m

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Onrechtmatige overheidsdaad. IS-vrouwen en kinderen. Grondrechten kunnen niet rechtstreeks worden ingeroepen omdat de Staat geen rechtsmacht in Syrië. Bij de zorgvuldigheidsbeoordeling dient een belangenafweging plaats te vinden met een marginale toets omdat de Staat hier beleidsvrijheid heeft.

Ga naar uitspraak