Gerechtshof Den Haag 22 september 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:2005

Datum: 22-09-2020

Onderwerp(en): Computervredebreuk

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

285b Sr - telkens belaging; GEV 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren + TS 120 uren + beslag. Vernietiging. Voeging in hoger beroep. Vrijspraak van tenlastegelegde binnendringen in geautomatiseerd werk (138ab Sr), nu (1) een Facebook-account niet kan worden aangemerkt als een geautomatiseerd werk, (2) de webserver en/of het netwerk en/of de computer(s)(systemen) achter het Facebook-account niet toebehoren aan het slachtoffer en (3) op basis van het procesdossier slechts kan worden vastgesteld dat de verdachte de beveiligingsvraag behorende bij het wijzigen van de inloggegevens van het Facebook-account van het slachtoffer juist heeft beantwoord en vervolgens een nieuw e-mailadres heeft opgegeven en aldus op basis van het dossier niet kan worden vastgesteld of de verdachte zich daadwerkelijk toegang heeft verschaft tot afgeschermde gegevens in het Facebook-account. Bewezenverklaring van belaging. Verdachte heeft een stelselmatige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers d.m.v. o.a. het versturen van mails en WhatsApp berichten, het aanmaken van websites met de volledige aanduiding van de voor- en achternaam van een van de slachtoffers, het inloggen op het Facebook-account van een van de slachtoffers en het plaatsen van tatoeages met de naam/initialen van de slachtoffers. De tatoeages leveren naar het oordeel van het hof een inbreuk op, nu de slachtoffers hiervan op de hoogte zijn geraakt. Vanwege ouderdom van de zaak en gedrag van verdachte geen reden tot oplegging van vrijheidsbeperkende maatregelen. Overschrijding redelijke termijn.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: