Gerechtshof Den Haag 23 december 2016

ECLI:NL:GHDHA:2016:3858

Datum: 23-12-2016

Onderwerp(en): De weg er naar toe

Rechtsgebiedenregister: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (ontwerp); Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid” (Stb. 1997, 31). Verplichting minister om met ambtenarenvakbonden te overleggen over initiatiefwetsvoorstel?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: