Gerechtshof Den Haag 24 maart 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:529

Datum: 24-03-2020

Onderwerp(en): Binnendringen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Artikelen 138ab, 139d, 140 en 326c van het Wetboek van Strafrecht.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim acht maanden schuldig gemaakt aan het (deels in vereniging) plegen van verschillende strafbare feiten. Het klonen van kabelmodems staat daarbij centraal. Met behulp van hacksoftware genaamd ‘1337 suite’ heeft de verdachte de unieke modemgegevens van honderden betalende klanten van VodafoneZiggo tot zijn beschikking gekregen en vervolgens op andere modems geplaatst. Tegen betaling van een eenmalig geldbedrag konden de afnemers van deze gekloonde modems gratis internetten via de infrastructuur van de internetserviceprovider, zolang de betalende klant wiens modem was gekloond een abonnement aanhield. Hiervan hebben ruim 200 afnemers geprofiteerd. De verdachte kocht de te klonen modems bij een van zijn medeverdachten. De verdachte kloonde de modems. Daarna schakelde de verdachte een andere medeverdachte in, die via een onderaannemer werkzaam was bij de internetserviceprovider, indien voor de activatie van een gekloonde modem specifieke technische handelingen nodig waren. Tussen de verdachte en zijn medeverdachten bestond een dusdanig duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband dat hij zich hierbij ook schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 13 (dertien) maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 7 (zeven) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: