Gerechtshof Den Haag 25 augustus 2021

ECLI:NL:GHDHA:2021:1602

Datum: 25-08-2021

Onderwerp(en): 810a Rv

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Het hof verkort de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing ondanks het door de gecertificeerde instelling reeds genomen perspectiefbesluit. Gezien de positieve ontwikkelingen die de moeder inmiddels heeft doorgemaakt en het feit dat het goed gaat met de minderjarige en ook de contacten tussen de minderjarige en de moeder goed lopen is het hof van oordeel dat de contacten dienen te worden geïntensiveerd en (weer) moet worden toegewerkt naar thuisplaatsing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: