Gerechtshof Den Haag 25 augustus 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:1559

Datum: 25-08-2020

Onderwerp(en): 139, tweede lid onder a, Sr.

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Art. 139d lid 2 aanhef en sub a Sr. Gemotiveerde integrale vrijspraak. Het hof stelt vast dat de services Razorscanner en Razorcrypter elk voor zich aan te merken is zijn als technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk geschikt gemaakt en/of ontworpen is tot het plegen van computermisdrijven, hoewel uit beschreven functionaliteiten blijkt dat de services niet zelfstandig geschikt gemaakt of ontworpen zijn voor het plegen van die computermisdrijven. De verdachte heeft deze services voorhanden gehad, nu hij beschikte over een account bij de aanbieder daarvan en over voldoende coins om de services te gebruiken. Het hof spreekt de verdachte vrij, omdat niet vastgesteld kon worden dat de verdachte met het voorhanden hebben van Razorscanner en Razorcrypter het oogmerk heeft gehad om computermisdrijven te plegen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: