Gerechtshof Den Haag 27 mei 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:974

Datum: 27-05-2020

Onderwerp(en): Corona

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Het hof acht aannemelijk dat de man als dga geen dividend meer kan uitkeren. Bij uitkeren van dividend dient rekening te worden gehouden met de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW waaronder de uitkeringstest zoals opgenomen in art 2:216 lid 3 BW. Of de man terecht zijn salaris heeft verlaagd dient hij aan te tonen aan de hand van recente financiële gegevens van de BV waaronder de operationele kasstroom van de BV over 2020. In de operationele kasstroom is mede verwerkt het salaris van de dga.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: