Het hof acht aannemelijk dat de man als dga geen dividend meer kan uitkeren. Bij uitkeren van dividend dient rekening te worden gehouden met de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 2 BW waaronder de uitkeringstest zoals opgenomen in art 2:216 lid 3 BW. Of de man terecht zijn salaris heeft verlaagd dient hij aan te tonen aan de hand van recente financiële gegevens van de BV waaronder de operationele kasstroom van de BV over 2020. In de operationele kasstroom is mede verwerkt het salaris van de dga.

Spreker(s)

mr.-Marjoleine-de-Boorder-IMG_6155.jpg
mr. Marjoleine de Boorder

advocaat en partner De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Bekijk profiel
Koert-Boshouwers.jpg
mr. Koert Boshouwers

advocaat Lanen en Standhardt Advocaten

Bekijk profiel
Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Nynke-van-de-Storm.jpg
mr. Nynke van der Storm

advocaat De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Bekijk profiel