Gerechtshof Den Haag 28 januari 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:63

Datum: 28-01-2020

Onderwerp(en): Opzegging

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Verzoek tot verlenging van ontruimingstermijn op grond van artikel 7:230a BW. Huurder vraagt verzoek niet-ontvankelijk te verklaren met als doel in rechte vastgesteld te krijgen dat overeenkomst voortduurt. Verzoek toegewezen o.g.v. uitleg overeenkomst.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: