Gerechtshof Den Haag 29 januari 2014

ECLI:NL:GHDHA:2014:2261

Datum: 29-01-2014

Onderwerp(en): Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Pensioenaanspraken. Niet nagekomen periodiek verrekenbeding. Het te verrekenen vermogen omvat niet de rekening-courant schuld van de man aan zijn B.V. In kader van heffing aanmerkelijk belang: bij de uitvoering van het verrekenbeding wordt de verrekening van de waarde van de aandelen per peildatum aangemerkt als fictieve vervreemding. Artikel 1:135 lid 3 (opzettelijke verzwijging/zoekmaken of verborgen houden van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed. Kosten deskundige.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Den Haag 29 januari 2014

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: