Gerechtshof Den Haag 29 januari 2014

ECLI:NL:GHDHA:2014:2261

Datum: 29-01-2014

Onderwerp(en): Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Pensioenaanspraken. Niet nagekomen periodiek verrekenbeding. Het te verrekenen vermogen omvat niet de rekening-courant schuld van de man aan zijn B.V. In kader van heffing aanmerkelijk belang: bij de uitvoering van het verrekenbeding wordt de verrekening van de waarde van de aandelen per peildatum aangemerkt als fictieve vervreemding. Artikel 1:135 lid 3 (opzettelijke verzwijging/zoekmaken of verborgen houden van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed. Kosten deskundige.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. Alexander Labohm

senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
prof.-mr.-Fons-Stollenwerck-1.jpg
prof. mr. Fons Stollenwerck

raadsheer Gerechtshof Den Haag, Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: