Gerechtshof Den Haag 3 september 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:2322

Datum: 03-09-2019

Onderwerp(en): Proportionaliteit

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Bodemzaak. Maatstaf bij toetsing door de rechter van buitengerechtelijke ontbinding huurovereenkomst na ‘burgemeesterssluiting’ o.g.v. artikel 7:231, lid 2 BW: “misbruik van bevoegdheid, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar”.

Dit is een andere maatstaf dan die bij vordering tot ontbinding door de rechter o.g.v. art. 2:265, lid 1 BW (“tenzij”-regel).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: