Gerechtshof Den Haag 31 juli 2018

ECLI:NL:GHDHA:2018:1862

Datum: 31-07-2018

Onderwerp(en): Vervaltermijn 2 maanden

Ontslag op staande voet. Beroep werkgever op vervaltermijn ex artikel 7:686a lid 4 onderdeel a BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?