Gerechtshof Den Haag 5 augustus 2014

ECLI:NL:GHDHA:2014:2987

Datum: 05-08-2014

Onderwerp(en): Legitieme | Informatie aan legitimaris

Erfrecht. Rechthebbende ten aanzien van het saldo op een bankrekening. Wie moet successierecht betalen. Sierraden: aantal en waardering. Informatieplicht in het kader van de (berekening van de) legitieme portie (artikel 4:78 BW) behelst geen verplichting tot rekening en verantwoording. Kosten van lijkbezorging in overeenstemming met de omstandigheden van erflaatster. Onvoldoende gegevens voor berekening legitimaire massa.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: