Gerechtshof Den Haag 6 augustus 2019

ECLI:NL:GHDHA:2019:2800

Datum: 06-08-2019

Onderwerp(en): Rechtsgeldig testament

Wettelijk erfrecht. In in geschil wie enig erfgenaam is in een nalatenschap. Er is geen testament, maar wel een concept. Dient in het onderhavig geval daarom op grond van de redelijkheid en billijkheid te worden afgeweken van het wettelijk vormvoorschrift van artikel 4:109 BW? Hof zet wettelijk kader uiteen en beantwoordt de gestelde vraag in het gegeven geval ontkennend.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel