Gerechtshof Den Haag 6 september 2017

ECLI:NL:GHDHA:2017:2955

Datum: 06-09-2017

Onderwerp(en): Huwelijkse voorwaarde met allonge

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 3: 174 BW, Art. 1:99 BW

Hof voert regie. Huwelijkse voorwaarden met allonge, die nadere uitwerking geeft van een bepaling. Allonge nietig omdat sprake is van aanvulling op huwelijkse voorwaarden? Is de schuld in verband met de voor het huwelijk van partijen gesloten overeenkomst van geldlening in de gemeenschap gevallen? Gewichtige reden in de zin van 3.174 BW? 1:99 BW. Tijdstip indiening verzoek tot echtscheiding.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Den Haag 6 september 2017

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel